Salgs- & Handelsbetingelser

GENEREL INFORMATION

Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af EYDA ApS, Lene Haus Vej 10a, 7430 Ikast, CVR-nr. 39490188. Hvis du oplever problemer med din bestilling på Hjemmesiden eller ved øvrig brug af Hjemmesiden, kontakt venligst vores Kundeservice:

 • Emailhello@eyda.com
 • Telefon: +45 50700020
 • Post: EYDA ApS, Lene Haus Vej 10a, 7430 Ikast

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Kundeser-vice, inden du begynder at handle på Hjemmesiden.

VIGTIG MEDDELELSE

LÆS HANDELSBETINGELSERNE GRUNDIGT, INDEN DU BESTILLER VARER FRA EYDA.DK.

Disse handelsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når du bestiller eller køber varer på Hjemmesiden. Handelsbetingelserne kan blive opdateret fra tid til anden (for eksempel for at afspejle ændringer i teknologien, vores forretningsmodel, vores systemkapacitet eller i relevante love og regler), og derfor beder vi dig godkende Betingelserne, hver gang du hand-ler hos os. Enhver reference til "dig" eller "din" betyder dig som bruger af Hjemmesiden, en-hver reference til "vi", "os" eller "vores" betyder EYDA ApS.

Hvis du ikke accepterer Betingelserne, kan du ikke bestille eller købe varer på Hjemmesiden.

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 30 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Læs mere under "Fortrydelsesret".

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på dit køb, hvilket betyder, at du har visse lov-bestemte garantier for varens kontraktsmæssighed. Læs mere under "Mangelfulde varer og forkerte varer".

Vilkår og betingelser for rabatkoder 

Rabatkoder kan kombineres med allerede nedsatte varer. Bemærk dog, at rabatkoder ikke kan kombineres med andre rabatkoder, medmindre andet er opgivet. Rabatkoder kan heller ikke benyttes ved køb af gavekort. 

Bestilling

Online-butikken er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligehol-delse. Vi forsøger så vidt muligt at udføre sådan vedligeholdelse i nattetimerne.

En bestilling som er afgivet på en offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet den følgen-de hverdag.

Du skal være mindst 18 år gammel for at købe varer på Hjemmesiden samt besidde et gyldigt kreditkort, der er accepteret af os. Er du under 18 år gammel, skal du have et juridisk grund-lag for at indgå en aftale med os.

Vi kan kun gennemføre din ordre, hvis leveringsadressen er en privatadresse eller virksom-hedsadresse i et af landene på listen på siden ”Levering”. Vi leverer ikke til postbokse.

Vi forbeholder os ret til at annullere aftalen om køb i en af de følgende situationer, uden at være ansvarlige for erstatning eller andre omkostninger:

 • Dine betalingsoplysninger er ikke korrekte eller kan ikke verificeres
 • Din bestilling er afgivet med det formål at begå bedrageri mv. eller afgivet i forbindel-se med en strafbar handling eller anden ulovlig aktivitet
 • Der opstår en utilsigtet fejl på Hjemmesiden, fx en betalings-fejl el.lign.
 • Vi har grund til at tro, at du er under 18 år gammel
 • Din købs- og returneringadfærd indikerer, at du ikke har haft til hensigt at beholde bestilte varer

Aftaler kan kun indgås via Hjemmesiden. Vi behandler ikke bestillinger fremsat i emails, breve eller fax.

På hvilket tidspunkt i bestillingsprocessen er du bundet af din ordre?

Inden afgivelse af bestillingen har du mulighed for at ændre de oplysninger, som du har ind-tastet, herunder leverings- og fakturaoplysninger eller betalingsoplysninger. Du har også mu-lighed for at ændre varerne eller fjerne varer fra din indkøbskurv.

Når du klikker "Køb og betal", vises en kvittering på din skærm. Fra det tidspunkt er du bundet af aftalen om køb. Læs venligst mere under "Fortrydelsesret".

Kontakt venligst vores Kundeservice, hvis du begik du en fejl, da du foretog bestillingen - de står klar til at hjælpe dig.

Du modtager en ordrebekræftelse i en email.

Efter indgåelsen af aftalen gælder reglerne om fortrydelsesret, se nedenfor.

Aftalens sprog

Aftalen kan kun indgås på dansk.

Adgang til aftalen

Du modtager via email en bekræftelse på aftalens indhold. Vi opbevarer indgåede aftaler, herunder ordrebekræftelsen, i et vist tidsrum, og vi anbefaler, at du ligeledes gemmer disse dokumenter, da de ikke nødvendigvis efterfølgende vil være tilgængelige på Hjemmesiden. Læs venligst mere under "Følg din bestilling og se historik".

Tiltag mod bedrageri

For at kunne beskytte dig og vores andre kunder mod bedrageri og opretholde et højt sikker-hedsniveau for online-køb, kan vi gennemføre verifikationscheck. Verifikationschecket kan om-fatte de data, som du sender når du bestiller på Hjemmesiden, herunder din adresse og beta-lingsoplysninger.

BETALINGSMIDLER

Vi accepterer følgende betalingsmidler

 • MasterCard
 • Visa
 • MobilePay

Kontrolcifre (Credit Card verifikation nummer (CVV))

Betaler du med kreditkort, vil du blive bedt om at indtaste kortets kontrolcifre. Du finder de tre kontrolcifre på bagsiden af dit kreditkort, oftest i højre side af kreditkortets bagside. Kon-trolcifrene er nødvendige for at betalingen kan gennemføres og for at opretholde et højt sik-kerhedsniveau. Der kan også være andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger

Betalingsprocedure

Når din vare forlader vores lager for at blive leveret, vil din betaling blive trukket på den valg-te betalingstjeneste.

Ved betaling med internationale betalingskort såsom Visa og Mastercard vil der ske en automatisk reservation af beløbet.

Når din vare forlader vores lager for at blive leveret, vil din betaling blive trukket på den valgte betalingstjeneste.

Hvis ikke ordren kan leveres og annulleres vil reservationen af beløbet blive ophævet.

PRISER OG LEVERING

Alle de anførte priser for varer, leveringsomkostninger og andre omkostninger er inklusive skatter, moms og afgifter.

Omkostninger vedrørende levering, fragt eller porto kan variere og lægges til for hver bestil-ling.

Valuta

Priserne på Hjemmesiden vises i den valuta der gælder for dit land. Benyt venligst funktionen lande-vælger nederst på Hjemmesiden, hvis du ønsker at ændre dit valg af land. Din leveringsadresse afgør hvilken valuta du bliver debiteret for.

Bemærk venligst, at ændringen af land hvortil leveringen skal ske, kan have indflydelse på pris og leveringsomkostninger.

Du kan betale i en de følgende valutaer:

 • Danske kroner (DKK)

Levering

Vi sender til:

 • Danmark

For forsendelse til andre lande, benyt lande-vælgeren nederst på Hjemmesiden.

Leveringsbetingelser

Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen. Vi leverer kun til privat- og virksomhedsadresser - ikke til postbokse.

Din vare vil som udgangspunkt blive leveret i ugedagene mandag til fredag. Tidspunktet for levering afhænger af, i hvilket land leveringen sker og hvilken fragtmand der benyttes.

Der skal kvitteres for varerne ved modtagelsen, medmindre du laver en anden aftale direkte med fragtmanden. Det behøver nødvendigvis ikke være dig der kvitterer. Personer på leve-ringsadressen (fx et familiemedlem, en ven, receptionist etc.) kan således kvittere for modta-gelsen med bindende virkning for dig.

Bemærk venligst, at du bærer risikoen for varen efter leveringen. Ser emballagen ud til at væ-re skadet, bør du afvise at modtage varen. Ønsker du at klage over eventuelle fejl og mangler skal du informere os om det, læs mere under "Mangelfulde varer og forkerte varer".

Separate leveringer

Består din bestilling af flere varer, forbeholder vi os retten til at foretage separate leveringer. Separate leveringer kan være nødvendige, hvis visse varer er forsinkede eller ikke er på lager på bestillingstidspunktet. Du vil blive informeret om, at din bestilling er undergivet separate leveringer. Du vil ikke blive opkrævet ekstra leveringsomkostninger ved separate leveringer.

Følg din bestilling og se historik

Når du har afgivet din bestilling vil du modtage en bekræftelsesmail. Heri finder du et link hvor du kan følge din bestilling og se historikken. Fragtmanden vil ligeledes sende dig infor-mation omkring levering på mail og/eller SMS.

Hvis du ikke modtager bekræftelsesmailen eller har problemer med at følge bestilligen kan du kontakte Kundeservice, der vil gøre deres bedste for at give dig informationer om status for din bestilling.

Fortrydelsesret (gælder kun forbrugere)

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 30 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredje-mand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis (dvs. sepa-rate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 30 dage efter den dag, hvor du eller en af dig an-givet tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

I tilfælde af en vare, der består af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 30 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får det sid-ste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (se kontaktoplysninger nedenfor) din be-slutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved e-mail eller note ved-lagt sammen med varerne i returforsendelse).

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelses-retten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Lovens standardfortrydelsesformular findes her.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en så-dan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændighe-der pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har frem-lagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du skal returnere varerne til Lene Haus Vej 10a, 7340 Ikast uden unødig forsinkelse og senest 30 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 30 dage.

Vi anbefaler, at du gemmer postkvitteringen som bevis for, at du har afleveret pakken til po-sten/transportøren.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

MANGELFULDE VARER OG FORKERTE VARER

Hvis din vare er lider af en mangel, eller vi har leveret forkerte varer, bedes du kontakte vores Kundeservice. Kan du allerede konstatere manglen mv. på tidspunktet, hvor transportøren ønsker at foretage levering, bør du nægte at modtage varen.

I tilfælde af en mangelfuld vare eller forkert vare, kan du vælge mellem følgende muligheder:

 • Returnere varen og få refunderet købsprisen og alle leveringsomkostninger, når vores Kundeservice har behandlet returvareren,
 • Returnere varen og modtage en tilsvarende vare, når vores Kundeservice har behand-let returvaren, forudsat vi kan levere en tilsvarende vare, eller
 • Beholde varen og anmode om en forholdsmæssig reduktion af købsprisen

Når du kontakter Kundeservice skal du oplyse bestillingsnummeret, eventuelt varenummer, og beskrive hvad der er galt med varen mv.

Du er ikke ansvarlig for omkostninger forbundet med returneringen af en mangelfuld vare el-ler en forkert vare. Vi tilbagebetaler naturligvis købsprisen og de oprindelige leveringsom-kostninger, når vi har fået varen retur, med mindre du får en ny vare til erstatning for den op-rindelige vare.

ANDRE FORHOLD

Opdatering af hjemmesiden

Vi gør vores bedste for at opdatere Hjemmesiden samt sikre, at priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne kan dog opstå, og nogle gange opdager vi, at prisen for en vare er angivet forkert.

Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begiven-heder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

Aftalens fuldstændighed

Disse Betingelser udgør de fuldstændige vilkår for aftalen mellem os.

Ugyldighed

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne måtte blive erklæret helt eller del-vist ugyldige, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse.

Overdragelse

Vi er berettigede til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen ind-gået med dig, til tredjemand. Overdragelsen er naturligvis forudsat af, at standarden af den service du modtager ikke forringes. Vi giver dig meddelelse om en eventuel overdragelse. Ved at acceptere disse vilkår samtykker du til en sådan eventuel fremtidig overdragelse. Samtidig accepterer du, at fra tidspunktet, hvor vi har givet dig meddelelse om overdragelsen, kan di-ne rettigheder kun gøres gældende overfor den pågældende tredjemand.

Personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Læs venligst vores fortrolighedspolitik, som fortæller om hvordan vi bruger de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med be-stillingsproceduren og din brug af Hjemmesiden i øvrigt.

Klageadgang

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice, hvis du har klager over en vare, som du har købt hos os. Vores Kundeservice kan både kontaktes telefonisk, pr. mail og pr. almindelig post. Du kan finde kontaktoplysningerne på vores Kundeservice under 'Generel information' ovenfor.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. https://kpo.naevneneshus.dkEU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hello@eyda.com.

Lovvalg og værneting

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse Betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

Ombytning af julegave

Skal du returnere din julegave? Returnering af julegaver købt efter 1. november 2023 skal ske senest d. 15. januar 2024.

Vi har udvidet returmulighederne for julegaver købt efter 1. november 2023. Hvis julegaven skal byttes, har du to valg: ombytning til gavekort eller returnering.

Ombytning til gavekort 

Fik du ikke den rigtige størrelse, eller vil du hellere have et andet EYDA-produkt? Du kan ombytte din gave til et gavekort, så du kan finde lige præcis det, du ønsker. Vil du ombytte til gavekort, bedes du skrive til hello@eyda.com senest den 15. januar 2024 og angive nedenstående oplysninger:

 • Ordrenummer
 • Hvilke styles/produkter du ønsker at returnere (navnet kan findes på zip-lock posen) 
 • Hvilken e-mail gavekortet ønskes modtages på


Såfremt ordrenummeret ikke er vedlagt julegaven, eller du ikke kender ordrenummeret, bedes du kontakte os på hello@eyda.com

Efterfølgende vil vi behandle din henvendelse, og du vil snarest modtage en bekræftelsesmail efterfulgt af en returlabel indenfor 1-3 hverdage. 

Efter vi modtager din returforsendelse på vores lager, har vi en behandlingstid på 7-10 hverdage. Så snart din forsendelse er behandlet, vil gavekortet blive udstedt til den indtastede mail.

Returnering 

Skal gaven returneres og beløbet gives retur, skal det gøres via vores returportal på eyda.dk/retur. Beløbet bliver tilbageført til betalingskortet, der er brugt ved købet.

Vi tilbyder ikke ombytning til andre varer. Hvis du ønsker en anden vare eller størrelse, skal denne blot bestilles som en ny ordre.